Vårt mål: det mest kundvänliga factoringföretaget i Sverige

När Lars Jansson startade Factoringgruppen 2006 såg han att det fanns en lucka på den svenska factoringmarknaden. De factoringföretag som fanns vid det tillfället var mest i factoringbranschen för att tjäna snabba pengar. Men de företag Factoringgruppen arbetar med, varav många är småföretag, behöver inte bara sälja fakturor och få finansiering av ett anonymt finansbolag.

Många söker ett factoringföretag som förstår deras verksamhet och kundrelationer samt erbjuder en personligare service. Vi frågade Lars om hans syn på factoring, branschen och hur han ser på det factoringföretag han byggt upp.

Vad definierar ett bra och kundvänligt factoringföretag?

– Som jag ser det handlar det om tre saker, förutom konkurrenskraftiga priser på factoringtjänsterna:

  • Ha en bra dialog med kunder och specifikt: kundernas kunder
  • Ha tillräckligt med personal för ett kunna ge individuell service
  • Förståelse för att man hanterar sina kunders kundrelationer när man tar över en kundfordran. Man måste inse hur viktigt det är, inte minst för mindre bolag

”Ett bra factoringföretag är olja – inte grus – i sina kunders kundrelationer”
Lars Jansson
VD, Factoringgruppen/Ativo Finans

Ser du några trender inom factoringbranschen under 2017?

– Factoringbranschen är såklart ständigt i utveckling och det sker smärre förändringar hela tiden. Vi försöker löpande utveckla tjänster som möter företagens behov av finansieringslösningar. Men om man lyfter blicken lite så ser vi fyra stora trender:

Automatisering av factoringtjänster

– Vi tror att alltmer av våra tjänster kommer att automatiseras. Digitaliseringen har redan stor påverkan på factoringbranschen och det kommer bara att öka.

Personlig service allt viktigare

– Med automatisering – och möjlighet till självservice – finns många möjligheter och effektiviseringar att göra. Utmaningen är dock att samtidigt öka servicegraden och närheten till factoringkunderna. Det är det som avgör om man blir framgångsrik eller inte.

Fortsatt prispress

– Prispressen på factoringtjänster är hög idag. Digitaliseringen har bland annat inneburit att auktionstjänster vuxit fram för factoring och fakturaköp, där det factoringföretag som köper en faktura till lägsta pris vinner. Problemet med den typen av tjänster är att den som säljer sin faktura inte har en aning om vem som tar över kundfordran och hur det företaget hanterar deras kundrelationer. Vi har sett en del exempel där det gått snett med den typen av lösningar.

Individualisering av factoringtjänsterna

– Ökad efterfrågan på individuell service från factoringkunder. Samtidigt som prispressen är tydlig så är trenden också att många kunder efterfrågar personlig service.

Hur hanterar framgångsrika factoringföretag dessa trender?

– Först och främst tror jag att en del mindre factoringföretag kommer att slås ut. Prispress och ökade krav på service från kunder kräver en kritisk massa. Det är det många factoringbolag som inte har idag. Jag tror också att flera av de auktionssidor kommer försvinna ifrån marknaden eftersom de inte lyckats leverera en bra service till sina kunder.

– Med det sagt, så gäller det att hantera automatisering på ett sätt som både ger tydliga kundfördelar och samtidigt skapar effektivitet i den egna organisationen. Automatisering och digitalisering ska användas för att kunna lägga ännu mer tid på kunderna, inte tvärtom.

Kan du säga något om din syn på factoringbranschen i framtiden?

– Traditionell finansiering är inte tillgänglig för många av våra kunder. Det är en av flera anledningar till att jag tror att factoringbranschen kommer ha en fortsatt stark tillväxt och utveckling.

Vad händer på Factoringgruppen under 2017?

– Vi är fortsatt välfinansierade och har en kritisk massa för att fortsätta leverera både en bra och personlig service samtidigt som vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på våra factoringtjänster. Den senaste tiden har vi också investerat i flera smarta verktyg för att växla upp i takt med att våra volymer ökar. Under 2017 kommer vi omsätta närmare två miljarder SEK, vilket är en rejäl ökning från dagens 1,5 miljarder.

– Under 2017 kommer vi också att sjösätta en rad nya tjänster och vidareutveckla vårt servicekoncept för både factoringkunder och nya kundgrupper ytterligare.

Vårt mål är enkelt: vi ska bli det bästa, mest kundvänliga factoringbolaget i Sverige.

Factoringgruppen öppnade under 2016 kontor i Helsingborg. Under 2017 öppnas kontor i Stockholm, vilket gör att vi nu har personal på plats i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Läs mer om oss som factoringföretag här.

Factoringskolan_ att sälja fakturor