Factoringgruppen byter namn. Men ändå inte…

Under året kommer vi på Factoringgruppen bredda vårt utbud av finansiella tjänster. Nya tjänster tillkommer, som på olika sätt ska komplettera vår factoringservice – och som vi tror kommer förstärka servicen till våra kunder. För att spegla vårt nya tjänsteutbud ändrar vi därför idag vårt officiella bolagsnamn till Ativo Finans AB, från Factoringgruppen i Sverige AB.

Blir det någon skillnad, förutom namnet?

För dig som är kund hos oss blir det ingen skillnad. Vi är samma personal. Har samma adress och kontaktuppgifter. Och – såklart – du kommer även i fortsättningen få samma personliga och professionella fakturaservice som du brukar.

Vad händer med namnet Factoringgruppen?

Vi kommer fortsätta att använda namnet Factoringgruppen för alla kunder som använder vår factoringtjänst. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor. För mer information om hur våra factoringtjänster fungerar, vänligen klicka här.