Skydda ditt företag mot sommarens bluffakturor

Sommar och semestertider innebär ofta både en minskning eller förändring i personalstyrkan och rubbade rutiner. Detta utnyttjas av bedragare och sommaren blir högsäsong för bluffakturor. Nedan listar vi tre tips för hur du kan undvika att hamna i fällan.

Informera om riskerna – Det är viktigt att alla anställda  är medvetna om de risker som finns. Förklara att det är vanligt med en ökning av bluffakturor under sommaren och att det är viktigt att vara extra noggrann vid hanteringen av fakturor.

Ge tydliga instruktioner – För att undvika misstag är det viktigt att se till att eventuella vikarier får tydliga instruktioner om hur fakturor ska hanteras. Specificera vad som ska kontrolleras på varje faktura innan de godkänns och betalas.

Uppdaterad lista över befintliga leverantörer – Skapa en uppdaterad lista över företagets godkända leverantörer och se till att all ny personal har tillgång till den. Detta gör det enklare för dem att verifiera om en faktura kommer från en legitim källa eller inte.