Bild i svartvitt på Marie Warrener Factoring i Stockholm

Företagaren som föll för factoring: Möt vår nya kollega i Stockholm

Som egenföretagare upplevde hon med egna ögon hur avgörande god likviditet är för en verksamhet. Nu – efter ett antal år på flera större finansföretag i Stockholm – tar Marie steget in i Factoringgruppen som ansvarig för försäljningen i Stockholm och Mellansverige.

– Jag har själv drivit företag som liknar många av Factoringgruppens kunder, säger Marie. Många gånger tar det tid innan man får betalt av sin kund, samtidigt som man har utgifter i form av löner, inköp och skatter.

– Att jobba med ett engagerat, välfinansierat och personligt factoringbolag är i många fall helt avgörande för att få likviditeten att gå ihop. Det är också det jag tycker Factoringgruppen erbjuder sina kunder.

Vad gör Factoringgruppen annorlunda än större factoringbolag?

– Det personliga anslaget – och ansvaret – genomsyrar hela företaget. Vi är inte ett stort och anonymt finansbolag utan vill ha en personlig relation till varje kund.

-För att klara det har vi avsevärt fler kredithandläggare och medarbetare i kundservice än säljare. Det tycker jag också säger mycket om hur vi vill arbeta och vilken support vi vill ge våra kunder och deras kunder. I många andra factoringbolag ser det precis tvärtom ut.

”Marie tar med sig en intressant kombination av erfarenheter från att driva företag och att arbeta i factoringbranschen, vilket är mycket spännande. Tillsammans med Marie kommer vi därför fortsätta att utveckla de tjänster och den service vi är kända för i Stockholm och Mälardalen, vilket ska bli spännande!” / Lars Jansson, VD Factoringgruppen / Ativo Finans

Factoring för små och mellanstora företag

Många av Factoringgruppens kunder är mindre och mellanstora företag – alltifrån enmansbolag och fåmansbolag till företag med något hundratal anställda. Våra factoringtjänster är därför anpassade utifrån deras behov:

– Idag är våra typiska kund ett företag som arbetar i projekt eller som av andra anledningar behöver tillskott av likvida medel under perioden mellan utbetalningar och inbetalningar. Även om alla företag har sina egna utmaningar, så är likviditeten i många fall en gemensam faktor.

”Vi har avsevärt fler kredithandläggare och medarbetare i kundservice, än säljare. I många andra factoringbolag är det precis tvärtom. Det tycker jag säger mycket om hur vi vill arbeta…” / Marie Warrener

Hur ser du på factoringtjänster och branschens utveckling?

– Jag började i finansbranschen 2001. Då var det ofta småföretag med betalningsproblem som valde att sälja och belåna fakturor. Idag är det helt annorlunda.

Factoring är idag en mycket vanligare finansieringslösning än för femton år sedan. Alltfler större bolag använder också factoring, bland annat för att få betalt för utställda fakturor innan årsskiftet.

Hur kommer det sig att alltfler företag väljer factoring?

– Jag tror det beror på lite olika saker. En viktig anledning är att alltfler blivit medvetna om att factoring finns och att det är ett förmånligt alternativ – eller komplement – till vanliga banklån.

– Factoring har också många olika fördelar för olika företag, förutom att frigöra kapital. Det gör att fler företag börjat sälja sina fakturor och använda sig av fakturafinansiering.

Många fördelar med factoring och fakturafinansiering

– Factoring följer företagets försäljning och är inte statisk som exempelvis checkkredit
– Man riskerar aldrig att överfinansiera sin verksamhet
– Factoring och fakturaköp är ett flexibelt verktyg för att förbättra företagets kassaflöde och frigör kapital.
– I förlängningen stärks även nyckeltalen för factoringkunder

Är du företagare i Stockholm och Mälardalen och vill veta mer om våra factoringtjänster?

Kontakta Marie Warrener:
Telefon (vxl Göteborg): 031 7199920
E-post: marie.warrener@factoringgruppen.se

Du kan också läsa mer om fördelarna med factoring här.