Del 2

Varför använda factoring?

När och varför bör du använda factoring, eller fakturaköp? Vilken typ av företag använder det och hur använder du factoring för att arbeta mer effektivt och lönsamt?

Varför används factoring?

Idag används factoring av många olika typer av företag i de flesta branscher. Och av många olika skäl. Till en början var det mest mindre och nystartade företag, med oregelbundna pengaflöden och med stort behov av likviditet, som sålde fakturor för att få ett jämnare och enklare företagarliv. Idag är factoring ett etablerat alternativ till banklån, checkkredit och annan typ av finansiering.

Vilka är fördelarna med factoring?

Ett av de vanligaste skälen att använda factoring är, som vi nämnt tidigare, att företaget snabbt och till en rimlig kostnad behöver få in likviditet i verksamheten. Du får helt enkelt dina pengar avsevärt mycket tidigare än om du hade skickat fakturorna till din kund. Här nedan ser du några av de viktigaste skälen till att använda factoring i din verksamhet:

  • Bra likviditet är viktigt i alla företag. Det ger större utrymme för investeringar och andra satsningar.
  • Enkel administration. När du säljer dina fakturor bevakar factoringföretaget dem, gör påminnelser eller anlitar inkassobyrå om de inte betalas i tid.
  • Frihet och flexibilitet. Du bestämmer vilka fakturor du vill sälja och när.

 

I många branscher har du svårt att få betalt av dina kunder innan du måste betala fakturor till dina leverantörer. Kanske särskilt inom branscher med långa projektcykler och stora utgifter i början och under projektet. I många fall har du både kredittid till kunder och leverantörer, vilket gör att du får betalt först efter att du betalt din leverantör.

Med factoring får du dina pengar direkt, vilket gör att du inte behöver låsa upp kapital för att täcka dina leverantörsfakturor. Du får också större möjlighet att möta dina kunders efterfrågan.

Vilka konkreta fördelar innebär det?

Factoring hjälper dig helt enkelt att överbrygga det finansiella glappet mellan leverantörsfakturor och kundfakturor. Men i vår erfarenhet finns det även fler skäl att utvärdera att använda factoring i sin verksamhet:

  • Utnyttja kassarabatter.
  • Agera på nya affärsmöjligheter. Det underlättar att ha likviditet snabbt tillgänglig för att kunna agera om en affärsmöjlighet dyker upp på kort notis.
  • Erbjud konkurrenskraftiga kredittider. Som företagare kan man också enklare erbjuda flexibla och konkurrenskraftiga kredittider till sina kunder.

 

Vilken typ av factoringföretag du använder får inverkan på både dina kostnader och hur dina kundrelationer sköts. Det är därför viktigt att du ser till att få alla kort på bordet och att det företag du väljer kan visa hur de sköter kontakten med dina kunder.

Hur fungerar factoring?

Fakturaköp blandas ibland ihop med fakturabelåning och tvärtom. Men det är skillnad. Vid fakturaköp säljs och överlåts en eller flera fakturor till ditt factoringföretag. Vid fakturabelåning intecknar du som fakturasäljare dina fakturor hos factoringföretaget, som belånar fakturorna.

Kom igång med BankID i tre steg, eller prata med våra factoringexperter.

🍪 Mmm... cookies

Genom att fortsätta på sidan accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy.