FACTS

6 sätt att dra nytta av fakturaköp under en lågkonjunktur

Vad kan du vinna på att använda fakturaköp i en lågkonjunktur? Vi listar 6 fördelar som kan hjälpa dig att effektivisera ditt företag och stärka din ekonomiska stabilitet under sämre ekonomiska tider.

Skapa en tryggare likviditet

En lågkonjunktur kräver att man är flexibel och snabbt anpassar sig till de förändrade marknadsförhållandena. Genom att använda fakturaköp kan du enkelt anpassa ditt likviditetsflöde efter behov och snabbt få tillgång till pengar som annars skulle vara bundna i dina obetalda fakturor. Det ger dig en bättre likviditet och större möjlighet att hantera eventuella utmaningar som uppstår under lågkonjunkturer.

Minska risken för obetalda fakturor

Som företagare har man ofta mycket att hålla reda på och ibland blir det lätt att fakturauppföljningen hamnar längst ner på prioriteringslistan. Det kan vara frestande att fokusera på att dra in nya affärer och jobba med befintliga uppdrag i stället. Tyvärr kan detta leda till att ditt företag utnyttjas som en slags bank, där kunder skjuter upp betalningar med vetskap om att det inte får några omedelbara konsekvenser.

Att skicka sina fakturor via ett factoringbolag ger ofta mer tyngd till fakturan och kan göra att den blir högre prioriterad hos mottagaren när det är dags för betalning. Det beror delvis på att factoringbolaget har en välbeprövad kravrutin som följs om kunden är sen med betalningen.

En annan fördel med att använda sig av ett factoringbolag i dessa fall är att du som företagare även slipper ligga ute med pengarna själv, det gör factoringbolaget. Det kan också vara positivt för kundrelationen att ha en oberoende part som hanterar dialogen kring en förfallen faktura.

Fokusera på din kärnverksamhet

Genom att använda fakturaköp kan du frigöra tid och resurser för att fokusera på din kärnverksamhet. I stället för att spendera timmar på att jaga obetalda fakturor kan du lägga den tiden på att utveckla och driva din kärnverksamhet, vilket kan vara avgörande för att överleva och växa under en lågkonjunktur.

Öka ditt företags konkurrenskraft

Med hjälp av fakturaköp kan du erbjuda längre betalningsvillkor till dina kunder. Det kan vara en fördel gentemot dina konkurrenter och öka din förmåga att attrahera och behålla kunder även under svåra ekonomiska tider. Det kan också öppna upp möjligheter att erbjuda mer flexibla betalningsalternativ för att möta kundernas behov.

Förbättra ditt företags kreditvärdighet

Genom att sälja dina fakturor och snabbt få betalt förbättrar du ditt företags kassaflöde och betalningsförmåga. Detta kan i sin tur öka din kreditvärdighet och göra det lättare för dig att få tillgång till finansiering och kredit under en lågkonjunktur.

Ökad trygghet i dina affärer

Många factoringbolag erbjuder stöd med kreditbedömningar inför nya affärer och rådgivning om alternativa betalningslösningar för kunder med dålig kreditvärdighet. För varje ny faktura som du säljer till ett factoringbolag genomförs också en ny kreditupplysning och en övergripande bedömning av det bolag som fakturan är utställd till. Genom att kontinuerligt sälja dina fakturor får du därmed hjälp med att bevaka dina befintliga kunder och du får information om något inte verkar stämma, vilket hjälper dig att undvika större kreditförluster och säkerställa att få betalt för utfört arbete.

Vill du veta mer om fakturaköp?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du använda fakturaköp i din verksamhet eller läs mer om vad factoring är, hur det fungerar och vad det kostar i vår factoringskola.