FACTS

Vad hade du gjort om du fick 400 000 kr i kontanter?

Om ditt bolag omsätter 5 miljoner kronor har du det antagligen redan. Om företaget omsätter mer, har du ännu mer. Det gäller bara att hitta dem. Och det är faktiskt inte ens svårt.

Alla bolag binder kapital. Hur mycket varierar från företag till företag. Vissa köper maskiner. Många binder upp pengar i inventarier. Andra håller varulager. Men en av de största bovarna i många företag är en annan – ofta förbisedd – källa till att binda upp pengar. Och det är ganska stora summor vi pratar om.

Så här fungerar det factoring

Om du är som de flesta bolag ger du 30 dagars kredit på dina fakturor. Det gör att du binder kapital i 30 dagar. Om man räknar på ett år blir det 30/365 gånger din årsomsättning i genomsnitt. Med 5 000 000 kr i omsättning, så binder du upp 400 000 kr per år. Du ger helt enkelt dina kunder kredit, precis som en bank. Fastän du inte är en bank. Om dina kunder är sena med betalningarna förlängs kredittiden ännu mer. Och du binder upp ytterligare kapital. Och det kapital du inte har tillgängligt, kan inte ge dig avkastning.

Så om du ger 30–90 dagars kredit till dina kunder, kan du inte samtidigt få avkastning på de pengarna. Du ger, så att säga, dina kunder hjälp med sin finansiering. Precis som en bank, alltså. Kanske spelar det ingen roll? Men om ditt företag är som de flesta andra, så har ni antagligen inte obegränsat med kapital. Då finns det smarta sätt att frigöra den finansiering du behöver, genom att utnyttja företagets pengar bättre. Då kan din ”bankverksamhet” göra att pengarna inte räcker för att finansiera ett nytt projekt. Eller nyanställa en säljare. Eller köpa in nya maskiner och verktyg. Det finns alltså goda skäl till att minska mängden kapital du binder upp i dina fakturor.

Börja därför tänka: ”hur kan jag frigöra pengar i företaget?” Ett sätt att minska mängden kapital som du binder upp är att omförhandla betalningsvillkoren du har gett dina kunder. Om du till exempel kan gå från 60 till 30 dagars kredit, har du frigjort mycket kontanta medel varje år. På så sätt minskar du behovet av extern finansiering. Om du samtidigt kan förlänga betalningsvillkoren mot dina leverantörer frigör du ytterligare finansieringsutrymme.

Ett annat, och enklare, sätt att minska mängden bundet kapital är att använda factoring. Då slipper du dessutom förhandla med kunder och leverantörer. Factoring innebär att du säljer en eller flera av dina fakturor till oss (eller något annat factoringföretag). Det ger dig tillgång till pengarna inom 1 dag, istället för 30–90.

Då slipper du dessutom att administrera fakturor och påminnelser, det ingår i tjänsten.

Vi hjälper till!
Prata med oss. Att använda factoring är ett smidigt sätt att snabbt frigöra de pengar du behöver i företaget, utan att binda upp dig i långa avtal. Som kund till oss på Factoringgruppen betalar du ingen årsavgift och du slipper helt volymkrav eller bindningstider. Det gör att du bara betalar en mindre kostnad när du väljer att använda vår tjänst. Inget mer.