FACTS

Förbättra dålig likviditet och lös likviditetsproblem

Här lär du dig att förbättra företagets likviditet och får 10 konkreta råd för att undvika dålig likviditet

Om guiden

I den här guiden reder vi ut de viktigaste begreppen, som kassalikviditet och likviditetsbudget och kikar på ett antal praktiska åtgärder som du kan vidta för att förbättra företagets likviditet och åtgärda likviditetsproblem.

Vi ska försöka undvika branschjargong och kikar istället på vad dålig respektive god likviditet betyder i praktiken för din verksamhet. Vi har även tagit fram en checklista med 10 tips om hur du som företagare kan agera för att förbättra din likviditet. Om du vill gå direkt till de tio tipsen för förbättrad likviditet, scrolla till ”Checklista för att förbättra dålig likviditet” och ladda ner checklistan direkt. 

Vem vänder sig guiden till?

Ägare och chefer i små och medelstora företag som vill förbättra sin kunskap om likviditet för att kunna hantera likviditetsbrist och problem med dålig likviditet.

Vad är likviditet?

Det enkla svaret är att likviditet är ett mått på ditt företags kortsiktiga betalningsförmåga, beräknat vid ett givet tillfälle.

Likviditeten är en ögonblicksbild som jämför vad du har i företagets kassa med det totala värdet av dina kommande utbetalningar, dvs företagets tillgång på likvida medel i förhållande till sina kortfristiga skulder.

Du har säkert stött på begreppen likviditet och kassalikviditet. I de allra flesta fall betyder de samma sak. ”Kassalikviditeten är kvoten mellan företagets omsättningstillgångar, exklusive varulager och kortfristiga skulder.”

Hur räknar man ut företagets likviditet?

Ett sätt att beräkna likviditeten är att använda nedanstående modell:
Likviditet formel: Kassalikviditet = (omsättningstillgångar – varulager och pågående arbete) / kortfristiga skulder

Räkneexempel:
Låt oss säga att du driver ett aktiebolag och att dina omsättningstillgångar (företagets kassa, bankgiro, bankkonto och kundfordringar) har ett sammanlagt värde av 1,5 miljoner kronor.

Samtidigt har du kortfristiga skulder i form av exempelvis skatter, leverantörsskulder, personalens intjänade semester och bonus samt en checkräkningskredit som uppgå till ett värde av 1,2 miljoner kronor.

Då räknar du ut företagets likviditet så här:
1 500 000 / 1 200 000 = 1,25 = 125%

I detta fall blir ditt företags kassalikviditet alltså 125%, eller faktor 1,25. Det innebär alltså att verksamheten har ett kortsiktigt överskott på 25%, när värdet av samtliga kortfristiga skulder är avdraget. Dessa 25% kan användas som en finansiell buffert, eller för att finansiera nya affärsmöjligheter.

Vad räknas som likvida medel, eller omsättningstillgångar?

Likvida medel är de pengar som finns som kontanter i företagets kassa, samt på företagets olika konton. Dessa kallas också för omsättningstillgångar, eftersom det är tillgångar som företaget snabbt kan omsätta och använda i verksamheten. Det kan bland annat vara:

 • kontanta medel i kassan
 • kontanta medel på företagets bankkonton
 • kontanta medel på företagets plusgiro
 • företagets kundfordringar
 • företagets varulager
 • övriga kortfristiga fordringar

Vad räknas som kortfristiga skulder?

Kortfristiga skulder är sådana som ska betalas inom 12 månader. Du bör också räkna med det kommande helårets amortering på långfristiga skulder, eftersom dessa utlägg påverkar företagets kassa och på så sätt företagets betalningsförmåga.

Hur mycket likviditet ”ska” man ha?
Du bör sträva efter att ha en kassalikviditet som är 100 % eller högre. Det innebär att dina likvida medel är lika stora – eller större – än dina kortfristiga skulder. Då blir alltså ditt företags betalningsförmåga god, räknat på kort sikt.

Vad innebär likviditet under 100 procent?
Om din likviditet går under 100% kan du få likviditetsproblem (du kan potentiellt inte betala dina räkningar och skulder), särskilt om det dyker upp oväntade kostnader i verksamheten.

Vad innebär likviditet över 100 procent?
Med en likviditet över 100% har företaget istället en viss motståndskraft, om du tvingas göra en oväntad utbetalning i företaget eller om en förväntad inbetalning uteblir eller blir försenad.

”En tumregel är att kassalikviditeten ska ligga på minst 100%”

Vad är skillnaden på kassalikviditet och balanslikviditet?

När man räknar ut balanslikviditeten, ska även varulagret räknas in, vilket den inte gör vid kassalikviditet. Då blir formeln:

Balanslikviditet= omsättningstillgångar / kortfristiga skulder

”Tumregeln brukar vara att man bör ha en balanslikviditet kring 200%. Begreppet används oftast för företag som behöver lite större lager i sin verksamhet, som grossistföretag.”

Hur ofta förändras likviditeten?

Kassalikviditeten är som sagt ett på företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Den förändras konstant, med varje ny inbetalning och varje utbetalning.

Vad är skillnaden på likviditet och soliditet?

Likviditeten är företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Soliditet å andra sidan, är företagets betalningsförmåga på lång sikt. Soliditet visar helt enkelt hur mycket av ditt företags tillgångar som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet ett företag har, desto mer finansieras företaget av sitt eget kapital. Om företagets tillgångar är helt finansierade med eget kapital blir soliditeten 100%. Om företaget inte har något eget kapital alls, blir soliditeten 0%.

Hur ofta ska man räkna ut företagets likviditet?

Det är såklart viktigt att du löpande håller koll på företagets likvida medel. Om du inte har tillräckliga kontanta medel att omsätta, kan du få svårt att betala företagets fakturor och betalningar och kan hamna i likviditetsproblem.

Det finns ingen tumregel för hur ofta du ska räkna ut likviditeten. Det är inte heller själva uträkningen som är det viktiga. Det viktigaste är att istället att du har struktur och koll på företagets inbetalningar och utbetalningar, så att du inte hamnar i en situation där du inte kan betala skatt, löner eller leverantörsfakturor.

Vilka är fördelarna med hög kassalikviditet, eller god likviditet?

Ett företag, eller en person, med god likviditet har möjlighet att betala sina skulder i tid. Man brukar säga att man är likvid. Att vara likvid är viktigt för att ditt företag ska kunna:

 • betala dina anställdas löner i tid
 • göra nödvändiga inköp för dina leveranser
 • investera i verksamheten
 • finansiera företagets tillväxt

Förutom detta, medför en god likviditet flera andra möjligheter:

Möjlighet att utnyttja kassarabatter. Om du köper varor av en grossist, brukar de ofta ge rabatt om du betalar med kontanta medel, istället för på faktura. Beroende på din inköpsvolym så kan denna rabatt vara mellan 2 och 10%, vilket såklart gör varje affär mer lönsam.

Möjlighet att snabbt agera på nya affärsmöjligheter. Med tillgång till likviditet i verksamheten har du bättre förutsättning att tillvarata nya affärsmöjligheter om de dyker upp på kort notis.

Vad innebär låg kassalikviditet?

Om man har låg, eller dålig, kassalikviditet har man inte betalningsförmåga på kort sikt. För företag som är i den situationen, brukar man använda termen ”illikvid”.

Låg kassalikviditet innebär att den ligger under 100%, eller ”1” beroende på vilket tal man använder. Man har inte tillräckligt med likviditet i verksamheten för att betala sina kortfristiga skulder.

Då måste företaget ha möjlighet att relativt omgående kunna sälja av delar av varulagret. Eftersom detta kan vara svårt att göra på kort sikt, kan företaget bli tvingat att:

 • ta lån
 • höja kontokrediten
 • sälja anläggningstillgångar

Detta för att kunna betala de kortfristiga skulderna. Det är såklart inte bra för företaget i ett längre perspektiv.

Ett smartare alternativ är att snabbt frigöra kapital och förbättra likviditeten genom att sälja fakturor, eller belåna dem. Då slipper du diskutera banklån, eller sälja av företagets tillgångar.

Är det alltid bara bra att ha hög likviditet?

Det korta svaret är: njae.

Å ena sidan är tillräcklig kassalikviditet, som vi redan gått igenom, en förutsättning för att kunna betala företagets kortfristiga skulder.

Å andra sidan bör man inte ha så mycket likvida medel i kassan att det påverkar företagets möjlighet att växa, eller få en bra avkastning. Dina likvida medel ska göra nytta i verksamheten och investeras i lönsamma projekt och affärer. Det gör de varken när de ligger i kassan, eller när du agerar bank för dina kunder (med långa kredittider).

Checklista för att förbättra dålig likviditet

Vi har tagit fram en användbar checklista med 10 tips om hur du som företagare kan agera för att förbättra din likviditet. Fyll i nedanstående uppgifter, så får du strax din checklista via mail!

Checklista för att förbättra dålig likviditet

Fyll i nedanstående uppgifter, så får du strax din checklista via mail!