FACTS

OCR: Definition och förklaring

Om du någonsin fått en faktura som behöver betalas via bank- eller plusgiro, så vet du hur det kan kännas att behöva skriva in ett långt nummer i meddelanderutan. Detta nummer kallas för OCR-nummer och används för att underlätta för betalningsmottagaren att härleda betalningen till rätt ställe.

Vad är OCR och hur används det i betalningar?

När man tar emot en elektronisk betalning är det viktigt att kunna identifiera vem betalningen kommer ifrån samt vad den avser. Det är här OCR-nummer kommer in i bilden, OCR står för Optical Character reading och är en nummerserie som berättar att en specifik faktura har betalats.

När du skickar en faktura har du möjlighet att skapa ett OCR-nummer för betalning till plus- och bankgironummer. OCR-numret består av en serie siffror som kan variera beroende på vem som är avsändare till fakturan. Men oavsett vad så kan siffrorna alltid kopplas samman med kunden och innehåller alltid uppgifter om fakturanummer och/eller kundnummer.

Fördelar med OCR i bokföring och fakturering

OCR-nummer har införts för att underlätta för företag att identifiera sina fakturor och enkelt kunna se om de är betalda. Genom att använda OCR-nummer kan en betalning snabbt och smidigt kopplas samman med rätt faktura, vilket gör det möjligt för betalningsmottagaren att automatiskt registrera och bokföra betalningen utan att behöva spendera tid och resurser på manuell hantering och administrativa uppgifter. Samtidigt bidrar användningen av OCR-nummer även till ökad effektivitet och noggrannhet i företagets ekonomiska processer. Genom att använda OCR-nummer kan man som företag spara både tid och pengar samtidigt som man säkerställer en korrekt och snabb hantering av sina fakturor och betalningar.