Inkasso

Hur fungerar inkasso?

Att använda inkasso är ett enkelt och tryggt sätt att få betalt för ditt företags obetalda kundfakturor. Med oss får du en helhetslösning som innebär att vi sköter hela processen fram till att du har pengarna på kontot. Allt sker under översyn av juridisk kompetens, så att både du och din kund kan vara trygga i att inkassoärendet utförs professionellt, kundvänligt och korrekt.

Vad ingår när du använder våra inkassotjänster?

När du anlitar oss sköter vi utskick, porto och post av brev, ansökningar och kontakt med din kund. Vi sköter dessutom kontakten med myndigheter och all administration kring ditt ärende. I vår tjänst ingår även rådgivning kring fordran med jurist om det behövs. Vi ordnar advokat om du skulle behöva juridiskt ombud vid en eventuell tvist i domstol. Du får helt enkelt hjälp med allt som rör din obetalda fordran.

Hur skiljer sig Factoringsgruppens tjänster från andra inkassoföretag?

Vi kallar vår typ av inkasso för ombudsinkasso. För dig som kund innebär det att du får ett mer flexibelt upplägg, där vi med personlig handläggning rekommenderar lösningar och vägleder dig rätt. Du slipper sköta jobbiga samtal med din kund, samtidigt som du kan vara trygg i att vi är måna om din relation med kunden och hanterar den varsamt.

Hur gör du för att starta?

Har du en obetald faktura som du vill få hjälp med? Vi kan starta upp ditt ärende redan samma dag. Skicka en kopia på den eller de fakturor det gäller till krav@fg.se. När vi mottagit din faktura återkommer vi till dig med villkoren för tjänsten som du får godkänna. Sedan startar vi upp handläggningen samma dag.

Om du har flera fakturor som är förfallna och vill skicka dem på en gång, lägger vi ihop dem i ett inkassoärende. På det sättet blir hanteringen smidig för både dig och oss och din kostnad blir lägre.

Så fungerar ett inkassoärende:

Vi har stor erfarenhet av inkassering i vårt team och är medvetna om de problem som kan uppstå. Därför kan vi råda dig till rätt väg, oavsett vad som händer. Om du vill, informerar vi dig om vad som sker längs vägen. Men om du vill spara tid, kan vi sköta hela hanteringen utan din inblandning och återkommer endast vid behov eller vid lyckat uppdrag. Du avgör själv och det påverkar inte priset på tjänsten.

Vi inleder med ett inkassokrav

När du skickar in den eller de fakturor som du vill få hjälp med skickar vi först ett inkassokrav till den kund som är sen med sin betalning. Detta krav skickas skriftligt och uppmanar kunden att betala fakturan inom åtta dagar, annars riskerar de att ärendet överlämnas till Kronofogden för ansökan om betalningsföreläggande.

Vad händer om din kund inte betalar inkassokravet?

Om fakturan inte betalas inom tidsfristen i inkassokravet gör vi i normalfallet en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden. Ärendet överlämnas då till Kronofogden och det är deras uppgift att informera (delge) din kund om att du söker betalt. De dokumenterar också att kunden fått information om din fordrade skuld på rätt sätt. Vi sköter dock all korrespondens med Kronofogden och finns hela tiden tillgängliga om du eller din kund har frågor. Om kunden ändå inte betalar, meddelas ett utslag (dom) till fastställelse av att du har rätt till dina pengar från kunden. Ett sådant utslag, som även kallas exekutionstitel, kan sedan verkställas hos Kronofogden. Med hjälp av exekutionstiteln kan Kronofogden inleda utmätning av kundens tillgångar för att omvandla dem till kontanta pengar som du får del av.

Vad händer om vi bedömer ditt ärende som utsiktslöst?

Om vi gör bedömningen att din kund inte kommer att betala fakturan, trots inkassoåtgärder, kommer vi att rekommendera att du lägger över ärendet på så kallad efterbevakning istället. Detta kan till exempel bli fallet om din kund redan har ett stort skuldsaldo hos Kronofogden eller har många betalningsanmärkningar. Vi lägger helt enkelt kraft på de ärenden vi tror på och minimerar kostnaderna för dig som kund där vi bedömer att inget finns att inkassera. När vi lägger över en faktura på efterbevakning genomför vi tillräckliga kravåtgärder för att se till att din fordran inte ska preskriberas. Vi skickar till exempel kravbrev till gäldenären på ett sådant sätt som normalt säkerställer att fordran inte preskriberas. Samtidigt lägger vi inte ner tid på onödiga åtgärder som bara kostar dig pengar och inte tar dig närmare att få betalt för din kundfordran.

Vi kan också hjälpa till med avbetalningsplaner, bestridanden och andra inkasseringsåtgärder

Utöver inkassokrav och ansökan via Kronofogden kan vi även hjälpa dig med att upprätta en avbetalningsplan tillsammans med din kund. Vi kan också hjälpa dig att reda ut och besvara bestridanden från din kund eller vidta ännu kraftigare inkasseringsåtgärder, som att upprätta en konkursanmaning till kunden.

Intresserad av inkasso? Skicka en kopia på den faktura det gäller, så hjälper vi dig.

🍪 Mmm... cookies

Genom att fortsätta på sidan accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy.