FACTS

Hur lång kredittid har du – egentligen?

Vi har tagit fram en guide i fyra steg för att räkna ut vilken kredittid du har. Använd det gärna för att räkna ut din kredittid samt vad den kostar företaget. Och – inte minst – hur du kan minska den.

1. Börja med att räkna ut din genomsnittliga kredittid

Summera alla dina utestående kundfordringar (det du har fakturerat men inte fått betalt för), dela med din årsomsättning (inklusive moms) och multiplicera med 360. Du får nu fram ett antal dagar, till exempel 40. Det innebär att du i snitt ger dina kunder en kredit på 40 dagar, vilket inte är gratis.

Genomsnittlig kredittid = Kundfordringar/årsomsättning (inklusive moms) x 360

Om du omsätter 8 miljoner och räknar med 8–10 % i avkastning på ditt kapital, kan du öka ditt resultat med 20–22 000 kr per år. Bara genom att minska din kredittid med 10 dagar!

2. Sätt mål för din kredittid

Varje dags kortare kredittid ökar företagets likviditet – och minskar samtidigt dina finansiella kostnader. I det här exemplet bestämmer vi oss för att vi vill sänka kredittiden till 30 dagar istället för 40. Då är nästa fråga: vad är 10 dagars kortare kredittid värt – i kronor och ören? Först tittar vi på hur mycket kapital tio dagars kredittid binder upp.

3. Räkna ut hur mycket kapital du binder upp i krediter

Räkna ut det såhär: Multiplicera din årsomsättning (inklusive moms) med 10 och dividera sedan med 360. Du får då fram en summa i kronor. Säg, till exempel, att du omsätter 8 miljoner kronor, då blir det: 8 000 000 * 10/360 = 222 222 kr

Hur mycket kapital som frigörs om du reducerar kredittiden med X antal dagar = Årsomsättning (inklusive moms) x reducerade dagar/360

4. Räkna ut vad du kan tjäna på att minska din kredittid

Vad innebär det att du binder upp 222 222 kr extra? Jo, det innebär att du genom att minska din genomsnittliga kredittid med 10 dagar frigör 222 222 kr i din verksamhet, istället för att de är upplåsta i kundreskontran.

Om du omsätter 8 miljoner och räknar med 8–10 % i avkastning (din så kallade internränta) på ditt kapital, kan du öka ditt resultat med 20–22 000 kr per år, genom att minska din kredittid med 10 dagar. Du minskar din checkkredit, kan betala betala dina kunder snabbare och frigör kapital för skatt och löner. Du låter helt enkelt pengarna göra nytta i företaget.

Vad kan jag göra praktiskt för att korta ner kredittiderna?

Det finns mycket du kan göra för att minska dina kredittider – och du har som exemplet ovan visar – mycket att vinna på det. Här är några saker som du kan göra:

  • En viktig del är att hitta effektiva rutiner och se till fakturera snabbare.
  • Du kan också se över dina fakturor så att det tydligt framgår när kunden ska betala och vad som sker om betalningen blir försenad.
  • Var aktiv efter att du har fakturerat och var inte rädd att skicka en fakturapåminnelse!

Ett sätt att korta ner – eller helt ta bort dina kredittider – är att använda dig av factoring. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. Men oavsett vad du väljer, så är det viktigaste att hitta den bästa lösningen, som ser till att dina pengar gör nytta i verksamheten.

Vill du veta mer om factoring? Då är du varmt välkommen in till vår helt kostnadsfria Factoringskola!