Inkasso

Vad kostar inkasso?

När du använder inkasso får du oftast en kostnad från inkassobolaget, oavsett om du får betalt för din faktura eller inte. Det tycker vi är fel och därför bygger vår prissättning på principen ”no cure – no pay”. Det innebär att vår inkasso inte kostar dig något mer än grundavgiften förrän vi lyckas med uppdraget. Det är bara vid bestridande, tvist eller annan komplikation som kostnad på löpande räkning kan uppkomma. Det gör att vår inkassotjänst är enkel och riskfri för dig som kund.

Vad innebär det för dig?

För varje inkassoärende som du skickar till oss tar vi ut en mindre grundavgift på mellan 250–1 000 kronor. Avgiften är baserad på kapitalbeloppet på dina fakturor. I grundavgiften ingår bland annat att vi står för risken för alla kostnader som uppstår på vårt initiativ under resans gång, såsom inkassokostnadsersättning, utlägg för kronofogden och kostnader för verkställighet. Utöver grundavgiften utgår en mindre provisionssats på ditt kapitalbelopp om vi lyckas med inkasseringen, inte annars.

 • Vilket ditt pris blir avgörs av storleken på din fordran, alltså värdet på den eller de fakturor du vill ha hjälp med. Om du vill se hur stor avgiften blir kan du se konkreta prisexempel längre ner på sidan.
 • Till skillnad från många andra inkassoföretag tar vi inte ut någon löpande årsavgift eller abonnemangskostnad. Det gör att du får betalt för din obetalda faktura, utan att det kostar dig något på löpande räkning.

Enkel och transparent prismodell

Genom vår grundavgift är det tydligt från början vad ditt ärende kommer att kosta dig. Om du sedan vill att vi vidtar ytterligare åtgärder för att påskynda betalning särskilt, såsom konkursanmaning eller partsdelgivning, tillkommer detta enligt fast prislista.

Det är viktigt att veta att lagstadgade kostnader, arvoden och avgifter påförs din kund och inte dig.

Vad händer när ditt ärende är inkasserat?

När vi lyckas med vår inkassering får du tillbaka 95 % av fakturabeloppet. Vi behåller 5 % i provision och inkasserad ränta. Tänk dock på att om ditt ärende kräver juridisk hantering, om din kund bestrider inkassokravet eller om annan komplikation uppstår så utgår juridiskt arvode och/eller handläggningsarvode på löpande räkning om 1 950 kronor per påbörjad timme respektive 600 kronor per påbörjad timme. Ett ärende som återkallas av dig innan vi har kunnat fullgöra inkassering, debiteras som om det vore genomfört med lyckat resultat.

Prisexempel inkasso – så mycket kostar det

 • Prisexempel 1, fakturavärde: 40 000 kr
  Vi startar upp inkasso på din faktura om 40 000 kronor. Din kund betalar efter 7 dagar. I detta exempel får du alltså tillbaka 38 000 kronor (95 % av fakturans värde inklusive moms) och får en faktura på grundavgiften, som i detta fall blir 500 kronor.
 • Prisexempel 2, fakturavärde 9 000 kr
  Vi startar upp inkasso på en av dina fakturor. Fakturavärdet är 9 000 kronor. Vi blir dock tvungna att använda Kronofogden eftersom din kund inte betalt inom åtta dagar. Kunden betalar först efter tre veckor. Vi står för risken för utlägg som uppstått i samband med ärendet. Du får tillbaka 8 550 kronor (95 %) och en faktura på 250 kronor.
 • Prisexempel 3, fakturavärde 60 000 kr
  Vi startar upp inkasso på din faktura om 60 000 kronor men blir tvungna att både fastställa fordran genom betalningsföreläggande och sedan verkställa densamma genom utmätning innan betalning kommer. Vi står för risken för utlägg. Du får tillbaka 57 000 kronor (95 % av fakturavärdet, inkl moms) och får en faktura på 1 000 kronor.

 

Som du ser i exemplen kostar vår inkassotjänst olika mycket beroende på hur stor din kundfordran är. Vår grundavgift blir alltså högre med större fakturabelopp, men procentsatsen är densamma. Din kund betalar de lagstadgade avgifter som uppstår samt eventuella juridiska arvoden eller handläggningsarvoden.

🍪 Mmm... cookies

Genom att fortsätta på sidan accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy.