Bild på faktura och man kan se vilken information som måste vara med

Vad ska en faktura innehålla?

 

Här nedan gör vi en sammanställning av:

 • Vad dina fakturor MÅSTE innehålla. Det vill säga vad fakturan måste innehålla för att följa lagstiftningen. Vilket format fakturan ska ha och vad den bör innehålla styrs av bokföringslagen och mervärdesskattelagen.
 • Vad dina fakturor BÖR innehålla, alltså vilken information de bör innehålla för att vara tydliga och förståeliga både för din kund och för din egen bokföring.

 

Vad är en faktura?

Fakturan är det dokument du skickar för att få betalt för de varor eller tjänster din verksamhet har utfört. En faktura kan vara i både pappersformat eller digitalt format. Fakturorna är verifikationer som ligger till grund för din och din kunds redovisning så det gäller att de är tydliga och att de är utställda i kronologisk ordning.

Bild på faktura och man kan se vilken information som måste vara med

Detta ska en faktura innehålla:

 1. Fakturamärkning
  Det ska tydligt framgå att det är en faktura. En faktura kan bland annat vara en kundfaktura, kreditfaktura eller en delfaktura.
 2. Fakturanummer
  Varje faktura måste ha ett unikt löpnummer. Tänk på att fakturanumret inte får vara ett datum.
 3. Fakturadatum
  Här anger du det datum då fakturan är utställd.
 4. Fakturaadress
  Det ska tydligt framgå vem fakturan är utställd till samt fakturamottagarens adress. Här ska alltså både köparens företagsnamn och adress framgå.
 5. Kunduppgifter
  Det är inget lagkrav men du bör också inkludera både din och köparens referenspersoner. I vissa fall ska du inkludera köparens momsregistreringsnummer. Detta gäller dock bara om köparen är skattskyldig (vid omvänd skattskyldighet), finns i ett annat land inom EU:s momsområde och har åberopat sitt momsregistreringsnummer för att få din leverans utan moms.
 6. Information om affärshändelsen
  Under denna punkt ska det framgå när affärshändelsen har inträffat, det vill säga datum då leverans eller tillhandahållande skett. Här brukar man också informera om betalningsvillkor, leveransvillkor samt de villkor som gäller för eventuell dröjsmålsränta.
 7. Specifikation
  I specifikationen ska du ange vad fakturan avser, se punkterna 8, 9 och 10 nedan.
 8. Transaktionens art och omfattning
  Här anger man varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art.
 9. Pris, före moms
  Detta är beskattningsunderlaget. Om fakturan avser varor eller tjänster med olika momssatser måste beskattningsunderlaget för varje momssats framgå.
 10. Fakturabelopp / att betala
  I denna punkt ska fakturans totalbelopp framgå, det vill säga hur mycket köparen skall betala inklusive moms.
 11. Momssatser och moms att betala
  På fakturan ska det också tydligt framgå vilken, eller vilka, momssatser som gäller för de varor eller tjänster som har levererats. Förutom momssatsen i procent ska också momsbeloppet, i kronor och ören, finnas med på fakturan.
 12. Säljarens namn och adress
  Som säljare, måste ditt namn och adress finnas med på fakturan.
  I aktiebolag är det obligatoriskt att ha med uppgift om i vilken kommun bolaget har sitt säte samt bolagets organisationsnummer och namn.
 13. Säljarens momsregistreringsnummer
  Detta är en viktig punkt. Som säljare måste du alltid ange ditt svenska momsregistreringsnummer.Vad är momsregistreringsummer?
  Momsregistreringsnumret är ett unikt serienummer (inom EU) och tilldelas alla som registreras för redovisning av moms av medlemsstatens skattemyndighet. Hur ser momsregistreringsnummer ut?
  Svenska momsregistreringsnummer är baserade på ett 10-siffrigt personnummer eller organisationsnummer. Det inleds med landskoden SE och avslutas i normalfallet med 01 och får inte innehålla bindestreck eller mellanrum. Ett fiktivt exempel blir då: SE999999999901. Totalt 14 tecken, där de tio niorna i exemplet ersätts med personnummer eller organisationsnummer.Om man har enskild firma och har fler än en enskild firma avslutas momsregistreringsnumren med 01, 02 etc.

Utöver ovanstående, bör dessa uppgifter också vara med på fakturan:

 • Fakturamottagarens organisationsnummer
 • Företagets plus- och bankgironummer
 • Om du som säljare har godkännande för F-skatt
 • Vilken typ av faktura det handlar om (det kan till exempel vara en delfaktura eller kreditfaktura)
 • Hänvisningar till eventuella beställningar och offerter

Samma faktura med ifylld information:

Så här kan fakturan ovanför se ut, när all information är ifylld i de respektive fälten.

Exempel på faktura och vad för information som måste vara med

 

Vill du förenkla hanteringen av företagets fakturor?

Spenderar du för mycket tid med att skicka ut och administrera företagets fakturor? Då kan factoring vara en smart och kostnadseffektiv lösning. Om du inte vet hur det fungerar kan du läsa mer om det i vår Factoringskola, där du lär dig allt om factoring och att sälja fakturor. Om du vill få en offert från oss på att sälja fakturor klicka här för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig inom 30 minuter.

Om du vill läsa mer om Skatteverkets faktureringsregler, kan du klicka här.