FACTS

7 snabba tips för att öka din likviditet

Förbättrad likviditet är en prioritet hos de flesta företagare. Det ger större utrymme för investeringar och andra satsningar för att företaget ska kunna växa. Men hur går man till väga för att öka likviditeten? Vi har samlat sju tips för att du ska kunna förbättra ditt företags ekonomi!

Vad är likviditet?

Förenklat handlar likviditet om att ha tillräckligt med pengar på banken för att det ska räcka till att betala leverantörer och löner till dig själv och din personal. Likviditeten är alltså ett mått på ditt företags betalningsförmåga på kort sikt. Det är en ögonblicksbild som jämför vad du har i företagets kassa med det totala värdet av dina kommande utbetalningar. Likviditeten förändras hela tiden med varje ny in- och utbetalning därför är det viktigt du har bra koll på dessa i ditt företag.

Hur ökar man sin likviditet?

1. Gör en likviditetsbudget

För att få kontroll på läget behöver du få koll på läget. Med en likviditetsbudget får du en god blick över företagets flöde av kostnader och intäkter och du kan lättare ta höjd för förändringar och undvika kriser. Du bör sträva efter att ha en kassalikviditet som är 100 % eller högre. Det innebär helt enkelt att dina likvida medel är lika stora – eller större – än dina kortfristiga skulder, vilket i sin tur betyder att din betalningsförmåga är god räknat på kort sikt.

Läs mer om hur du gör en likviditetsbudget och ladda ner vår mall.

2. Se över dina kostnader

Ett bra ställe att börja på när du gjort sin likviditetsbudget är att se över dina interna kostnader i företaget. Det är ofta lättare att minska kostnader än att dra in ny försäljning. Att skära ner på kostnader bara några procent kan ofta göra stor skillnad för både lönsamhet och för att öka likviditeten.

3. Se över din fakturering

Fakturera varor och tjänster så fort som möjligt. Om du kan minska ner antalet dagar som du ger dina kunder att betala kan det göra stor skillnad för att öka ditt företags likviditet. Tänk också på att skicka betalningspåminnelse så fort en faktura har förfallit och var inte rädd för att skicka över fakturaärenden till inkasso. Det kan kännas jobbigt men du bedriver en verksamhet och i slutet av dagen handlar det om ditt uppehälle.

4. Öka likviditeten med factoring

Visst vi är ett factoringbolag men just därför ser vi varje dag hur mycket det hjälper våra kunder att få loss rörelsekapital genom att sälja sina fakturor. Tjänsten fakturaköp ger större utrymme för investeringar och andra satsningar som också bidrar till ökad likviditet.

5. Leasa inventarier

Om du är i en tillväxtfas och inte har tillräckligt med eget kapital kan det vara en god idé att leasa inventarier istället för att köpa utrustning. Idag går det i stort sätt att leasa allt du behöver för din verksamhet men tänk på att du måste ha koll på räntor, avgifter och eventuella övriga kostnader som tillkommer vid leasing.

6. Håll koll på din preliminärskatt

Om dina intäkter skulle bli mindre än du tidigare räknat med kan du lämna in en preliminär inkomstdeklaration med ändrade uppgifter. Du måste dock ha med i tanken att du kan behöva betala restskatt senare under året om du betalt in för lite skatt.

7. Sälj av tillgångar

En sista utväg för att snabbt lösgöra kapital och öka likviditeten är att sälja tillgångar. Detta är dock ingen god lösning på lång sikt och bör därför göras först när du gått igenom hela listan av våra tips!