FACTS

Leverantörsreskontra: Vad är det?

För att ha full koll över företagets fakturor – vilka som har skickats, vilka som har inkommit, vilka som har betalats och om det finns några förfallna fakturor – är reskontra ett vanligt verktyg som används av många företag.

 

 

Vad är leverantörsreskontra?

Reskontra, ibland även kallat för en sidoordnad bokföring, fungerar som en slags central databas vars huvudsakliga syfte är att ge en tydlig överblick och samla detaljerad information om alla kunder eller leverantörer i ett företag. Den information som återfinns i reskontran utgör sedan grunden för bokföringen.

Leverantörsreskontra, som man hör på namnet, fungerar som en specifikation där man hanterar och registrerar alla inkommande fakturor och betalningar till leverantörer. Eftersom leverantörsreskontra handlar om de fakturor som företaget är skyldigt att betala, återspeglas de som en skuldpost i din balansräkning. Denna skuldpost kallas för leverantörsskulder och leverantörsreskontra fungerar som en sidoordnad bokföring till kontot leverantörsskulder.

Processen för att hantera och uppdatera leverantörsreskontra

Det finns många fördelar med att ha en uppdaterad och korrekt leverantörsreskontra. Genom att hålla koll på inkommande fakturor till ditt företag med hjälp av leverantörsreskontran och stämma av regelbundet varje månad kan du säkerställa att alla fakturor betalas i tid och undvika att hamna efter med någon betalning.

Det är även viktigt att allt stämmer för att du enkelt ska kunna hålla koll på din löpande bokföring och slippa spendera onödig tid på felsökning.

Vikten av att upprätthålla en korrekt och aktuell leverantörsreskontra

Genom att ha en effektiv leverantörsreskontra kan företaget inte bara säkerställa att alla betalningar utförs i tid och att det finns en tydlig översikt över företagets ekonomi, utan det ger också möjlighet till en mer detaljerad analys av leverantörsreskontran.

Genom att titta på och utvärdera företagets utgifter kan man identifiera möjliga kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Dessutom ger leverantörsreskontran möjlighet att följa upp statistik för olika inköp och analysera inköpsmönster för framtida inköp. På så sätt kan leverantörsreskontran fungera som ett värdefullt verktyg för budgetarbete samt likviditets- och verksamhetsplanering, då den ger viktig information och insikter som kan användas för att fatta strategiska beslut och planera för framtiden.