FACTS

Vad gör man om kunden inte betalar fakturan?

Att vara egenföretagare kan vara stressigt nog utan att dina kunder inte betalar sina fakturor i tid. Men hur gör man när pengarna inte kommer in? Det är en fin balansgång mellan att trycka på för mycket och försöka hålla en god relation med sin kund, men kom ihåg att det i slutet av dagen faktiskt handlar om ditt levebröd!

Agera direkt

Om du inte får betalt i tid ska du agera direkt. Om det handlar om en större faktura kan det vara bra att ringa kunden och höra vad som har hänt. Kanske har fakturan bara missats och då kan ett enkelt samtal lösa det problemet. Om det handlar om en mindre faktura ska du skicka iväg en påminnelse.

Har kunden inte betalt sin faktura på förfallodagen har du rätt att ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta, om du har avtalat det med kunden. Lägg på avgiften och räntan på din påminnelsefaktura och ge kunden en ny tidsfrist, förslagsvis 10 dagar.

Om kunden fortfarande inte har betalt efter påminnelsefakturan är nästa steg ett inkassokrav. Ett inkassokrav är en betalningspåminnelse med en avgift på 180 kronor och ett hot om indrivning och betalningsanmärkning. De flesta företagare väljer att köpa den tjänsten av ett inkassoföretag.

Sista utväg

Den sista utvägen är att ansöka om en betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Innan du gör det bör du fundera på om det är värt det, om fordran är liten kan det faktiskt bli dyrare att driva igenom än att skriva av. Du bör också fundera över om din kund faktiskt kan betala och den situation som du sätter kunden i.

Ge dina fakturor mer tyngd

Att skicka ut sina fakturor via ett factoringbolag ger ofta mer tyngd i fakturan och kan göra att den blir prioriterad högre hos mottagaren när det är dags för betalning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan dra fördel av fakturaköp i din verksamhet!