FACTS

5 fördelar med att använda fakturaservice

I dagens snabba och föränderliga värld är ett effektivt kassaflöde inte bara önskvärt, det är ofta avgörande för ett företags överlevnad och tillväxt. Många små och medelstora företag kan stöta på hinder på vägen från utfört arbete till faktisk betalning, vilket kan fördröja processen. Genom att använda fakturaservice kan man snabba upp denna process och göra den mer effektiv. Här nedan listar vi 5 fördelar med att använda fakturaservice.

Minskad stress – Slipp hålla koll på om betalningarna kommer in som de ska och stressen med att hantera eventuella försenade betalningar. Genom att använda sig av fakturaservice kan du som företagsägare fokusera på kärnverksamheten i stället för att jaga obetalda fakturor. Det kan också vara positivt för kundrelationen att ha en oberoende part som hanterar dialogen kring en förfallen faktura.

Effektiv uppföljning – Att anlita någon för fakturahanteringen innebär även att det finns rutin på systematisk uppföljning och påminnelser. Att skicka sina fakturor via en extern part som är van att hantera dessa flöden ger ofta mer tyngd till fakturan och minskar ofta risken för försenade betalningar, just för att dessa bolag har en beprövad kravrutin som följs direkt om kunden är sen med betalning.

Tillgång till finansieringslösningar – Många fakturaserviceleverantörer erbjuder även finansieringslösningar som fakturaköp, vilket ger företag möjlighet att få förskott på sina fakturor och på så sätt förbättra sin likviditet ytterligare.

Ökad ekonomisk stabilitet – Genom att anlita en extern part för fakturering och uppföljning kan företag förbättra sin betalningscykel på flera sätt. Regelbundna och förutsägbara betalningar ger stabilitet åt företagets ekonomi, vilket underlättar för budgetering och finansiell planering. Ett bra kassaflöde öppnar också upp för möjligheter för investeringar i nya projekt, att anställa fler medarbetare och expandera verksamheten.

Ökad kundnöjdhet – En smidig och professionell faktureringsprocess förbättrar ofta kundupplevelsen, vilket i sin tur ökar kundnöjdheten. Nöjda kunder är också mer benägna att fortsätta samarbeta med ditt företag på lång sikt och att rekommendera ditt företag till andra, vilket kan leda till nya affärsmöjligheter.