FACTS

Få en bra start på året för ditt företag - 4 tips

Nu i början av året, innan allt kommer i gång på riktigt, kan det vara en bra tidpunkt att reflektera över företagsåret som gått. Hur ger du ditt företag de bästa förutsättningarna för ett nytt år? Här är några tips för att ge din verksamhet en bra start.

1. Försäkra dig om att ha tillräckligt med likvida medel i ditt företag – varje månad

Att ha kontroll över sin ekonomi är alltid viktigt, särskilt för företagare. Det är avgörande att ha koll på dina likvida tillgångar (de pengar som finns tillgängliga just nu) för att täcka kostnader som lokalhyra, telefonräkningar och löner.

Om du redan driver eller planerar att starta en verksamhet där du tar betalt för din tid, är det lätt att hamna i perioder med oregelbundna inkomster. Till exempel kan du uppleva ojämna intäkter under semestertider då du inte kan fakturera för ditt arbete. I sådana situationer är det viktigt att ha tillräckligt med likvida medel i företaget för att kunna ta ut lön och täcka fasta kostnader utan att det påverkar företagets ekonomi alltför mycket.

Ett sätt att hålla koll på likviditeten är att skapa en likviditetsbudget som du regelbundet uppdaterar och underhåller under året. Frågor du kan ställa dig när du tar fram din likviditetsbudget inkluderar om det finns förbättringsområden, om det finns månader där du binder onödigt mycket kapital och vad du kan göra för att lösa dessa problem.

Läs mer: Hur gör man en likviditetsbudget? 

2. Se till att du har finansieringen klar i förväg

Att vänta till sista minuten innan du söker finansiering ökar risken för att hamna i dåliga avtal med höga avgifter eftersom du inte har tid att jämföra alternativ. För att undvika detta, undersök vilka finansieringsalternativ som finns på marknaden och håll alltid kontakt med potentiella finansiärer och kreditgivare för att säkerställa att avtalen är på plats – även om du inte behöver dem just nu.

3. Förstå och sätt upp mål för din kredittid

I början av året kan det vara bra att beräkna din genomsnittliga kredittid (antalet dagar från fakturering till betalning). En längre kredittid innebär att kapital är bundet onödigt länge, vilket påverkar din likviditet negativt. Ju längre kredittiden är, desto mer kapital binder företaget upp.

Lämnad kredittid = Kundfordringar / årsomsättning (inklusive moms) x 365

Fundera på om du har möjlighet att minska kredittiden – antingen för alla kunder eller i specifika fall – och sätt upp ett realistiskt mål för att minska den. Varje enskild dag du kan minska kredittiden ökar ditt företags likviditet och minskar dina finansiella kostnader.

4. Om du inte redan har det – sätt upp en rutin för att löpande ha koll på dina kunders ekonomiska läge

Ett företags ekonomiska läge kan snabbt förändras, särskilt i osäkra tider. Det är viktigt att hålla koll på nya kunder, men glöm inte bort dina befintliga kunder där de största kreditförlusterna ofta uppstår.

  • Kreditbevaka dina kunder – hos de flesta kreditupplysningstjänsterna kan man lägga upp bevakningslistor på företag man vill ha koll på.
  • Ta löpande upplysningar, exempelvis när en ny order kommer in.
  • Förlita dig inte enbart på kreditupplysningar tagna i början av samarbeten, utan gör regelbundna kreditprövningar under året för att ha en uppdaterad bild av dina befintliga kunder.

Genom att regelbundet hålla koll på dina kunder kan du stoppa en affär i tid eller öka chanserna att få betalt genom att till exempel inte ta lika stora beställningar, förkorta kredittiden eller kanske kräva förskottsbetalning.

Få bättre likviditet och kortare kredittid med Factoringgruppens fakturaköp

Vi erbjuder dig möjligheten att sälja dina fakturor och få pengarna direkt in på ditt konto, vilket ger dig längre tid att planera din likviditet. Dessutom det dig utrymme i situationer när du behöver täcka ditt likviditetsbehov.

  • Du får tillgång till pengarna samma dag som fakturan skickas till kunden.
  • Du slipper vänta på förfallodatumet och kan korta ner hela kredittiden utan att din kund behöver betala tidigare.
  • Vi erbjuder en flexibel lösning där du endast använder tjänsten när du behöver, utan några bindningstider.
  • Vi hjälper till med kreditupplysningar och kreditbedömningar kostnadsfritt.