FACTS

6 tips till företag med säsongvariationer

Säsongsvariationer sträcker sig bortom bara specifika produkter som är populära vid olika tidpunkter under året. Många branscher påverkas av säsongsvariationer, där vissa kan se stora skillnader från månad till månad, men oftast är det årstider och säsonger som styr. Som företagare är det avgörande att vara medveten om och förstå hur hög- och lågsäsongerna påverkar ens företags likviditet, för att kunna planera och vara väl rustad. Nedan presenterar vi några bra punkter att ha i åtanke när man tittar på detta.

  1. Börja i rätt ände – Analysera tidigare års försäljningsdata för att kunna kartlägga och förutse hög- och lågsäsonger och lägg sen en planering utefter det.
  2. Få bra koll – Om du ännu inte har en budget, prioritera att göra en. Kom ihåg att budgeten bör vara realistisk och spegla verkligheten på bästa sätt. Undvik att bara dela den årliga omsättningen med tolv för att få en genomsnittlig månadsinkomst. I stället, se till vad varje månad förväntas leverera och planera utifrån det.
  3. Likviditetsplanera – Se sedan till att du har nog med pengar tillgängliga för att möta behoven under olika perioder. Säkerställ att du kan täcka kostnader under lugnare perioder och samtidigt ha möjlighet att investera inför och under högsäsongen.
  4. Utforska alternativ för finansiering – En bra väg kan vara att förbättra likviditeten genom att sälja dina fakturor till en factoringpartner. Detta ger snabb tillgång till kapital under ekonomiskt utmanande perioder, vilket hjälper till att täcka löpande kostnader och förbereda för säsongstoppar.
  5. Skaffa en finansiell buffert – Om möjligheten finns, bygg upp en buffert under året för oförutsedda utgifter eller ekonomiska utmaningar som kan uppstå under lågsäsongen.
  6. Analysera och finslipa – Använd data från tidigare år för att ständigt förbättra din säsongsstrategi, baserat på vad som har fungerat och vad som inte har gjort det.