FACTS

Vad är likviditet och hur fungerar det?

Likviditet är ett begrepp man ofta stöter på i vardagen som företagare. Men vad betyder det egentligen? Vi reder ut begreppet!

Vad är likviditet?

Rent förenklat är likviditet ett nyckeltal som visar ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Likviditet handlar alltså om att ha tillräckligt med pengar på banken för att kunna betala leverantörer, räkningar och löner till sig själv och annan personal. Likviditet krävs helt enkelt för att ett företag ska kunna gå runt.

Att ha en hög likviditet skapar stabilitet och trygghet i ditt företag då du både kan hantera dina åtaganden och utgifter, men också har en buffert för att klara av oväntade situationer som kan uppstå och påverka företagets ekonomi. Likviditeten är dock inte konstant utan förändras med företagets in- och utbetalningar, och ger endast en ögonblicksbild av resurserna i företagets kassa.

Som ett mindre företag är det vanligt att en stor del av dina likvida medel sitter fast i kundfakturor och långa betalningstider, då kan det vara svårt att få en rättvis bild av likviditeten. Genom att exempelvis sälja dina fakturor till ett factoringbolag som oss på Factoringgruppen kan du få loss dina pengar snabbare, få tillgång till ett större rörelsekapital och ta bättre kontroll över ekonomin i ditt företag. Det ger dig en större trygghet och dessutom utrymme för spännande investeringar och andra satsningar som i slutändan kan bidra till en ökad likviditet.

Vill du veta mer om likviditet och fakturaköp?
Vi svarar mer än gärna på alla dina frågor – kontakta oss!