FACTS

Vad innebär lågkonjunkturen för dig som företagare?

Vi har minst sagt haft turbulenta tider, både bakom och framför oss. Under det senaste 1,5 decenniet har vi fått uppleva en finanskris, Brexit, en pandemi och nu senast ett krig i Europa, hög inflation med en pågående lågkonjunktur. Här har vår Chief Credit Officer Erik Finné summerat det viktigaste du behöver veta om konjunkturen!

Vad är en lågkonjunktur?

En lågkonjunktur kan kort sammanfattas med att produktion av varor och tjänster minskar. Det motsatta kallas en högkonjunktur. Tydliga kännetecken på en lågkonjunktur är att arbetslösheten ökar och tillväxten minskar.

Den globala inflationen påverkar alla

Att vi i Sverige gått mot en lågkonjunktur nu har sin orsak i den globala inflationen. Globalt har efterfrågan på varor varit högre än själva utbudet och som följd av detta har priserna gått upp. En stor orsak till den stora efterfrågan kan delvis sannolikt hänföras till sviterna från pandemin där distributionskedjor och tillverkningsled blev kraftigt rubbade. Detta gav ett lägre utbud under en lång period och faktum är att detta är något som fortfarande påverkar västvärlden. Energikrisen och ett krig i Europa har spätt på inflationen genom ökade kostnader för många producentled. Det leder till att pengar blir mindre värda och försvinner ur våra plånböcker.

Inflationsmål och styrränta

Riksbanken har som inflationsmål att hålla inflationen på 2 procent och måste därför agera när den över- eller understiger målet. Idag ligger KPIF på ungefär 10% vilket innebär att Riksbanken tvingas att höja den så kallade styrräntan. Styrräntan, eller reporäntan som den kallades förr, är den ränta som avgör till stor del hur mycket det kostar att låna pengar. Det kan tyckas vara märkligt att Riksbanken lägger på ännu högre kostnader då inflationen redan är så hög, men i själva verket innebär en högre upplåningskostnad en lägre köpkraft och investeringsvilja i ekonomin. På så vis minskar trycket på efterfrågan och ekonomin svalnar av.

Vad leder en lågkonjunktur till?

Att den allmänna köpkraften inte är lika stark. Efterfrågan på varor minskar, färre personer kan handla varor och det leder till i sin tur till att prisnivån stannar av eller i alla fall inte fortsätta stiga. Tyvärr är den bistra sanningen att detta delvis innebär att vi får en högre arbetslöshet som följd.

Hur förbereder man sitt företag inför för en lågkonjunktur?

Det är såklart väldigt individuellt för olika företag hur man bäst rustar sig i en lågkonjunktur beroende på ens förutsättningar. Men det finns några övergripande tips som kan hjälpa de allra flesta företag och som kan vara bra att ha koll på, läs mer om våra 8 viktigaste tips nedan.